вторник 17, май 2022г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
16.06.2022г. 05.10.2021г.

"С БНТ 2 НА УЧИЛИЩЕ“ ПРЕДСТАВЯ: „НА ФОКУС VII КЛАС“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
14.06.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

 На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
14.06.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

 Модел на Национално външно оценяване по български език и литература в VII клас - учебна 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
16.06.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.06.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021/2022 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
26.05.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
27.05.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

 На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 4. клас, от предхoдни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
27.05.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика - 4. клас, учебна 2021/2022 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
26.05.2022г. 29.09.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по български език и литература в 4. клас за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
17.06.2022г. 31.08.2021г. за сведение:

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година 

инж. Костова, Елена