неделя 16, май 2021г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
23.06.2021г. 14.05.2021г. за сведение:

"Аз и математиката - готови за НВО" - сайт, в помощ на учениците от 4. клас при подготовката им за един от изпитите в края на начален етап

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
18.05.2021г. 16.04.2021г. за сведение:

Безплатни видеоуроци с учител за Националното външно оценяване в 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
28.05.2021г. 19.03.2021г. за сведение:

Безплатни видео уроци за НВО IV клас от издателство "Просвета", в изпълнение на кампанията „Учим онл@йн с учител“ 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
27.05.2021г. 12.02.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по български език и литература - 4. клас, учебна 2020/2021 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
28.05.2021г. 12.02.2021г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика - 4. клас, учебна 2020/2021 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
27.05.2021г. 12.02.2021г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 4. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
28.05.2021г. 12.02.2021г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 4. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 4. клас, от предхoдни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
15.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература, VII клас - 2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
15.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
17.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020–2021 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
17.06.2021г. 27.10.2020г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.06.2021г. 01.09.2020г. за изпълнение:

Заповед №РД09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо