събота 03, юни 2023г.
Национално външно оценяване
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
13.06.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по български език и литература - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
13.06.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

Модел на Национално външно оценяване по български език и литература в VII клас - учебна 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
16.06.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от 7. клас - тестове от Национално външно оценяване по математика - 7. клас, от предходни учебни години

(Тестовете са предоставени за изтегляне в сайта на Министерството на образованието и науката - www.mon.bg - в секция "Общо образование")

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.06.2023г. 04.10.2022г. за изпълнение:

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2022/2023 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.06.2023г. 31.08.2022г. за сведение:

Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2022/2023 година 

Стоянов, Сашо