петък 07, октомври 2022г.
Конкурси, олимпиади и състезания
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2023г. 30.09.2022г.

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4773/ 27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката 

Тотова, Татяна
14.10.2022г. 30.09.2022г.

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - информация за регионално ученическо състезание "1000 причини да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
21.11.2022г. 29.09.2022г.

Литературен конкурс „Писмо до моя Герой“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
21.10.2022г. 29.09.2022г.

Национален конкурс „С мисъл за бъдещето“ по повод 100- годишнината на Средно училище "Д-р Петър Берон" гр. Свиленград

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
01.12.2022г. 28.09.2022г.

Конкурс за рисунка на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." на тема "Композирай пречиствателна станция" за ученици от 4. до 12. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
08.09.2023г. 20.09.2022г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4520/16.09.2022 г.  на министъра на образованието и науката

Богданова, Анелия
01.11.2022г. 08.09.2022г.

Национален конкурс за детска рисунка, организиран от BRITANICA за деца в 3. и в 4. група в детската градина и за ученици в I и във ІІ клас в училищата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
28.02.2023г. 31.08.2022г.

Заповед №РД09-4059/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката относно графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година

Стоянов, Сашо