понеделник 29, ноември 2021г.
Целодневна организация на учебния ден
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
03.12.2021г. 22.11.2021г.

Разписание на часовете на ГЦОУД 2 (3. и 4. клас) в периода 23.11.2021 г. - 03.12.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
03.12.2021г. 22.11.2021г.

Разписание на часовете на ГЦОУД 1 (1. и 2. клас) в периода 23.11.2021 г. - 03.12.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
30.06.2022г. 17.09.2021г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
30.06.2022г. 17.09.2021г.

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2022г. 17.09.2021г.

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
15.06.2022г. 16.09.2021г.

График за хранене на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година

Тодорова, Теодора
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Целодневната организация на учебния ден като форма и инструмент за повишаване на ефективността и резултатността на образователния процес

Александров, Радослав
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Добри практики и модели на работа в условията на целодневна организация на учебния ден в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Цветкова, Росица