неделя 16, май 2021г.
Целодневна организация на учебния ден
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2021г. 16.09.2020г.

График за хранене на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година

Тодорова, Теодора
30.06.2021г. 09.09.2020г.

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2021г. 09.09.2020г.

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2021г. 09.09.2020г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
30.06.2021г. 28.08.2020г.

Становище на Българска агенция по безопасност на храните относно обедното хранене на децата и учениците в училищата през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
30.06.2021г. 28.08.2020г.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Целодневната организация на учебния ден като форма и инструмент за повишаване на ефективността и резултатността на образователния процес

Александров, Радослав
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Добри практики и модели на работа в условията на целодневна организация на учебния ден в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Цветкова, Росица