неделя 16, май 2021г.
Дистанционно обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
11.06.2021г. 22.01.2021г. за сведение:

На вниманието на учениците от 7. клас - БНТ ще излъчва поредица видео уроци за подготовка за националното външно оценяване

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
30.06.2021г. 28.08.2020г. за изпълнение:

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия