понеделник 02, август 2021г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2021г. 02.07.2021г. за сведение:

Списък на паралелките в област Враца, в които ще се осъществява държаван план-прием за учебната 2021/2022 г

Стоянов, Сашо
14.09.2021г. 21.06.2021г. за сведение:

Списък на паралелките в област Враца , в които ще се осъществява държаван план-прием за учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена
14.09.2021г. 13.05.2021г. за сведение:

Сайт, представящ Държавния план-прием за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Лидия
14.09.2021г. 16.04.2021г.

Календар на дейностите за учениците от 7. клас при записването за продължаване на обучението през учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
10.09.2021г. 31.03.2021г. за сведение:

Заповед РД-06 -273/31.03.2021 г. на Началника на РУО - Враца за утвърден държавен план-прием в VIII за учебната 2021/2022 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

инж. Костова, Елена
31.08.2021г. 12.03.2021г.

Видео за план-приема за учебната 2021/2022 година в Средно училище "Христо Ботев" гр. Оряхово

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.08.2021г. 15.12.2020г.

Брой ученици  в VІІ клас за учебната 2020/2021 година и възможен брой паралелки за държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година в област Враца 

инж. Костова, Елена
13.08.2021г. 11.12.2020г.

STEM профили и професии - след завършване на основнo образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена