понеделник 29, ноември 2021г.
Кариерно ориентиране
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2022г. 26.11.2021г.

Провеждане на „Базар на професиите“ на 26-27 ноември 2021 г., организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
24.06.2022г. 15.09.2021г.

План за дейността на комисията по професионално ориентиране в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена
30.06.2022г. 30.06.2021г.

Доклад за отчитане на работата на Училищната комисия по професионално ориентиране през учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 12.05.2021г.

12.05.2021 г. - дискусионен форум "Откъде и докъде"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2023г. 29.04.2021г.

Презентация от тематична среща с родители "По пътя към успеха", проведена на 29.04.2021 г., съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 10.12.2020г.

Кариерно ориентиране и професионалисти от различни области в класната стая - информационни материали от "Заедно в час"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.06.2023г. 06.11.2020г.

Уеб сайт  „Професионално образование в област Враца“ 

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2022г. 05.05.2020г.

На вниманието на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2022г. 23.04.2020г.

За учениците от 7. клас - инструкция за ползване на портал за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена