събота 03, юни 2023г.
Кариерно ориентиране
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.01.2024г. 27.01.2023г.

Мини форум "Мечтая да бъда .."

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
03.07.2023г. 01.07.2022г.

Презентация за отчитане на работата на училищината комисия за професионално ориентиране през учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена
03.07.2023г. 01.07.2022г.

Годишен отчет за работата на училищната комисия по професионално ориентиране за учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена
31.12.2024г. 11.04.2022г.

11.04.2022 г. - Среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развитие на населеното място в микроикономически план 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2024г. 28.02.2022г.

28.02.2022 г. - Среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развитие на населеното място в микроикономически план 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.11.2023г. 29.11.2021г.

29.11.2021 г. - дейности по кариерно ориентиране - среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развиване на населеното място в микроикономически план

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 12.05.2021г.

12.05.2021 г. - дискусионен форум "Откъде и докъде"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2023г. 29.04.2021г.

Презентация от тематична среща с родители "По пътя към успеха", проведена на 29.04.2021 г., съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година

Тотова, Татяна
30.06.2023г. 06.11.2020г.

Уеб сайт  „Професионално образование в област Враца“ 

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена