неделя 16, май 2021г.
COVID-19
Публикувано на: Относно: Прикачен файл
14.05.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за периода 10.05.2021 г. - 14.05.2021 г.

11.05.2021г.

Седмичен графичен анализ на данните от националната информационна система за COVID-19, България, данни до 09.05.2021 г.

29.04.2021г.

Заповед №РД-01-274/ 29.04.2021 г. на професор д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, относно временни противоепидемични мерки, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

22.03.2021г.

Заповед №РД-01-177/22.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за промяна на срока на карантиниране, определен със заповед №РД-01-610/22.10.2020 г.

22.02.2021г.

"Как правилно да мием ръцете си" - листовка от РААБЕ

03.02.2021г.

Изменения и допълнения във връзка със Заповед № РД 01-51 от 26.01.21 г. на министъра на здравеопазването в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19

19.01.2021г.

Анимирано видео на Съюза на българските автомобилисти и Български червен кръст относно превенция на COVID-19

15.01.2021г.

Видео на Световната здравна организация със съвети какво НЕ бива да правим по отношение носенето на маска като лично предпазно средство при COVID-19

31.12.2020г.

Листовка на Уницеф за коронавируса и какво трябва да знаят учителите, учениците и родителите

18.12.2020г.

Брошура от Световната здравна организация "Подкрепа за самоуправление на рехабилитацията в периода след заболяване, свързано с COVID-19"

04.11.2020г.

Он-лайн платформа „ПИТАЙ ТУК COVID-19“ на ДАЗД

04.11.2020г.

Регионално звено за оказване на психологическа помощ във връзка с тревожности от COVID-19

27.10.2020г.

Анимирано видео на UNICEF за COVID-19

21.10.2020г.

Материали за превенция на разпространението на COVID-19

21.10.2020г.

Листовка с инструкции за хигиена на ръцете и предпазване от COVID-19

13.10.2020г.

Инормационно видео за правилно измиване на ръцете и намаляване на риска от разпространение на COVID-19

13.10.2020г.

"Моят герой си ти! Как децата могат да се борят с COVID-19" - образователна детска книжка от IASC

01.10.2020г.

Образование в условията на COVID-19 - уеб-сайт на АМАЛИПЕ

25.09.2020г.

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

21.09.2020г.

Насоки за работа в училищното образование в условията на COVID-19, презентация на Министерството на образованието и науката

21.09.2020г.

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

18.09.2020г.

Допълнени и коригирани насоки за работа на систематa на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

18.09.2020г.

За вас - родители - брoшура за COVID-19

18.09.2020г.

Препоръки, съобразени с насоките на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

18.09.2020г.

Кoронавирус - COVID-19 и как да се предпазим

18.09.2020г.

Книжка за деца за коронавирус COVID-19

18.09.2020г.

Единен информационен портал - COVID-19:

https://coronavirus.bg/bg/

18.09.2020г.

Материали за мерки, свързани с превенция на COVID-19 в различни държави и сектори, преведени на български език

18.09.2020г.

"Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в ковид криза" - наръчник за рoдители от Асоциация "Родители"

17.09.2020г.

Материали за мерки, свързани с превенция на COVID-19 в различни държави и сектори, преведени на български език

17.09.2020г.

Ако сте родител на дете под карантина - информация от Министерството на труда и социалната политика

17.09.2020г.

Лично предпазно облекло - поставяне и премахване

17.09.2020г.

Клинично поведение при COVID-19

17.09.2020г.

Постери и брошури, свързани с COVID-19

17.09.2020г.

Коронавирусът - какво трябва да правитe?

17.09.2020г.

Листовка - Коронавирус CОVID-19

17.09.2020г.

Въпроси и отговори относно Коронавирус CОVID-19

17.09.2020г.

COVID-19: 3 начина дa предпазите себе си и вашите близки

17.09.2020г.

Коронавирус - презeнтация