четвъртък 07, декември 2023г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2024г. 28.11.2023г. за сведение:

Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

Асенова, Ивалина
31.12.2025г. 26.10.2023г. за сведение:

Информация за плтаформа Сам постигам - sampostigam.org 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
14.06.2024г. 13.09.2023г. за сведение:

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД09-2248/05.09.2023 г.  на министъра на образованието и науката

Богданова, Анелия
28.06.2024г. 30.08.2023г. за сведение:

Заповед №РД09–2047/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година

Райнли, Силвия
30.06.2024г. 30.06.2023г.

На добър час, випуск 2016/2023 година!

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
31.05.2024г. 17.05.2022г. за сведение:

Музикално-образователен филм "ПЕТЯ и ВЪЛКЪТ" - по музика на Сергей Прокофиев

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.12.2025г. 30.07.2019г. за сведение:

Кампания на Български държавни железници "Чети във влака"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия