неделя 16, май 2021г.
История на училището

Изход

 

 

 
                                                                                                                                                                                                
  От тебе по-красиво няма
  под свода ни лазурно син,
  в гърдите ни запали пламък
  и той гори неугасим …
 

160 години не угасва този пламък, запален от първите островски будители.

160 години поколения учители всеотдайно водят своите възпитаници в света на знанието и напредъка..

Това е повод да се върнем назад във времето, да надникнем в старите летописни книги, да прочетем историята на нашето училище – Основно училище „Христо Ботев” с.Остров.

Повод за това ни дава и фактът, че настоящата 2018-2019 учебна година съвпада със сто и петгодишнината от построяването на сградата, в която и днес се помещава училището ни. 18 февруари 1913 година влиза в летописа на просветното дело в село Остров като първи учебен ден в новопостроеното училище, с 327 ученици. Интересът към образованието нараства, броят на учениците се увеличава през следващите учебни години…

От 2008-2009 учебна година училището е средищно, а от октомври 2010 година – защитено. Към настоящия момент в него се обучават 98 ученици, от които 20 са пътуващи от съседното село Галово. Училището разполага с училищен автобус, предоставен от МОН. За всички желаещи е организирано целодневно обучение. Реализирани са  дейности по различни национални програми и европейски проекти.

През настоящата учебна година училището е включено и в модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” по НП „С грижа за всеки ученик”.

На учащите се е предоставена възможност да участват в различни извънкласни дейности, да развиват заложбите си, да се изявяват на училищни, общоселски и общински мероприятия.

 

 

Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по история и цивилизации