четвъртък 20, юни 2024г.
Седмично разписание

Изход

Седмично разписание

учебна 2023/2024 година

II учебен срок 

НАЧАЛЕН ЕТАП 
I II III IV
Понеделник
1. Математика 1. Математика 1. Български език и литература 1. Български език и литература
2. Български език и литература 2. Музика 2. Физическо възпитание и спорт 2. Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Английски език 3. Музика
4. Технологии и предприемачество 4.Български език и литература, ИУЧ 4. Математика 4. Математика, ИУЧ
5. Час на класа 5. Час на класа 5. Технологии и предприемачество 5. Физическо възпитание и спорт
    6. Час на класа 6. Час на класа
Вторник    
1. Български език и литература 1. Български език и литература 1. Човекът и обществото 1. Човекът и природата
2. Български език и литература 2. Английски език 2. Математика 2. Български език и литература
3. Математика, ИУЧ 3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Математика
4. Родинознание 4. Математика 4. Български език и литература 4. Английски език
5. Музика 5. Родинознание 5. Физическо възпитание и спорт 5. Технологии и предприемачество
    6. Български език и литература, ИУЧ 6. Спортни дейности
Сряда    
1. Български език и литература 1. Български език и литература 1. Човекът и природата 1. Човекът и обществото
2. Български език и литература  2. Български език и литература 2. Английски език 2. Български език и литература
3. Математика 3. Английски език 3.  Български език и литература 3. Физическо възпитание и спорт
4. Музика 4. Изобразително изкуство 4. Математика 4. Английски език
5. Спортни дейности 5. Изобразително изкуство 5. Музика 5. Математика
    6. Спортни дейности 6. Български език и литература, ИУЧ
Четвъртък    
1. Математика 1. Български език и литература 1. Човекът и обществото 1. Човекът и природата
2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Музика 2. Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт 3. Музика 3. Английски език 3. Български език и литература
4. Български език и литература, ИУЧ 4. Математика, ИУЧ 4. Физическо възпитание и спорт 4. Математика
5. Изобразително изкуство, ФУЧ 5. Спортни дейности 5. Български език и литература 5. Компютърно моделиране
    6. Компютърно моделиране 6. Физическо възпитание и спорт
Петък    
1. Български език и литература, ИУЧ 1. Математика 1. Български език и литература 1.  Математика
2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Български език и литература
3. Математика 3. Технологии и предприемачество 3. Математика, ИУЧ 3. Английски език
4. Изобразително изкуство 4. Български език и литература, ИУЧ 4. Изобразително изкуство 4. Български език и литература, ИУЧ
5. Изобразително изкуство 5. Физическо възпитание и спорт

5. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство
   

 

 6. Приказен свят, ФУЧ

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
V VI VII
Понеделник
1. Български език и литература 1. География и икономика 1. Музика
2. Български език и литература 2. Музика 2. Математика
3. Математика 3. Човекът и природата 3. География и икономика
4. Човекът и природата 4. Физическо възпитание и спорт 4. Биология и здравно образование
5. Изобразително изкуство 5. Математика 5. Английски език
6. Изобразително изкуство 6. Английски език 6. Български език и литература
 7. Час на класа 7. Час на класа 7. Час на класа
Вторник    
1. Български език и литература 1. Английски език 1. Компютърно моделиране и информационни технологии - I група
2. Физическо възпитание и спорт 2. Математика 2. История и цивилизации
3. Компютърно моделиране и информационни технологии 3. Технологии и предприемачество 3. Български език и литература
4. История и цивилизации 4. Български език и литература 4. Физическо възпитание и спорт
5. Математика 5. Български език и литература 5. Физика и астрономия
6. Английски език 6. История и цивилизации 6. Математика
7. Музика 7. Спортни дейности  7. Компютърно моделиране и информационни технологии - II група
Сряда    
1. Компютърно моделиране и информационни технологии 1. География и икономика 1. Английски език
2. Физическо възпитание и спорт 2. Човекът и природата 2. Химия и опазване на околната среда
3. География и икономика 3. Български език и литература 3. Технологии и предприемачество
4. Български език и литература 4. Изобразително изкуство 4. Математика
5. Математика 5. Изобразително изкуство 5. Български език и литература
6. Английски език 6. Математика 6. География и икономика
 7. История и цивилизации, ИУЧ   7. Спортни дейности
Четвъртък    
1. Български език и литература, ИУЧ 1. Компютърно моделиране и информационни технологии 1. Английски език
2. Музика 2. Човекът и природата 2. Изобразително изкуство
3. Човекът и природата 3. Математика 3. Изобразително изкуство
4. Математика 4. Български език и литература 4. Биология и здравно образование
5. История и цивилизации 5. Музика 5. Математика
6. Български език и литература 6. Математика, ИУЧ 6. История и цивилизации
7. Спортни дейности

7. История и цивилизации, ИУЧ

7. Математика, ИУЧ
     
Петък    
1. География и икономика 1. Български език и литература, ИУЧ 1. Математика
2. Английски език 2. Компютърно моделиране и информационни технологии 2. Български език и литература, ИУЧ
3. Математика 3. Български език и литература 3. Физическо възпитание и спорт
4. Технологии и предприемачество 4. Математика 4.  Физика и астрономия
5. Технологии и предприемачество 5. Английски език 5. Български език и литература
6. Физическо възпитание и спорт 6. История и цивилизации 6. Български език и литература
  7. Физическо възпитание и спорт 7. История и цивилизации, ИУЧ