сряда 10, август 2022г.
Седмично разписание

Седмично разписание

учебна 2021/2022 година

II учебен срок 

НАЧАЛЕН ЕТАП 
I II III IV
Понеделник
1. Математика 1. Математика 1. Математика 1. Български език и литература
2. Български език и литература 2. Физическо възпитание и спорт 2. Български език и литература 2. Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Английски език 3. Музика
4. Технологии и предприемачество 4. Музика 4. Изобразително изкуство 4. Математика, ИУЧ
5. Час на класа 5. Български език и литература, ИУЧ 5. Изобразително изкуство 5. Физическо възпитание и спорт
  6. Час на класа 6. Час на класа 6. Час на класа
Вторник    
1. Родинознание 1. Околен свят 1. Човекът и обществото 1. Човекът и природата
2. Български език и литература 2. Английски език 2. Физическо възпитание и спорт 2. Български език и литература
3. Български език и литература 3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Български език и литература
4. Музика 4. Български език и литература 4. Математика 4. Английски език
5. Математика, ИУЧ 5. Български език и литература 5. Музика 5. Математика
    6. Български език и литература, ИУЧ 6. Спортни дейности
Сряда    
1. Български език и литература 1. Математика, ИУЧ 1. Човекът и природата 1. Човекът и обществото
2. Български език и литература  2. Английски език 2. Български език и литература 2. Физическо възпитание и спорт
3. Математика 3. Български език и литература 3. Английски език 3. Български език и литература
4. Музика 4. Изобразително изкуство 4. Математика 4. Английски език
5. Спортни дейности 5. Изобразително изкуство 5. Музика 5. Математика
    6. Спортни дейности 6. Компютърно моделиране
Четвъртък    
1. Математика 1. Български език и литература 1. Човекът и обществото 1. Математика
2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Български език и литература
3. Изобразително изкуство 3. Математика 3. Български език и литература 3. Физическо възпитание и спорт
4. Изобразително изкуство 4. Музика 4. Физическо възпитание и спорт 4. Човекът и природата
5. Български език и литература, ИУЧ 5. Спортни дейности 5. Английски език 5. Български език и литература, ИУЧ
    6. Компютърно моделиране 6. Технологии и предприемачество
Петък    
1. Български език и литература, ИУЧ 1. Математика 1. Български език и литература 1. Български език и литература
2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Математика
3. Математика 3. Технологии и предприемачество 3. Математика, ИУЧ 3. Английски език
4. Физическо възпитание и спорт 4. Български език и литература, ИУЧ 4. Технологии и предприемачество 4. Музика
5. Приложни изкуства, ФУЧ 5. Приказен свят, ФУЧ 5. Физическо възпитание и спорт 5. Изобразително изкуство

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
V VI VII
Понеделник
1. Български език и литература 1. География и икономика 1. Музика
2. Български език и литература 2. Музика 2. География и икономика
3. Математика 3. Човекът и природата 3. Български език и литература
4. Човекът и природата 4. Физическо възпитание и спорт 4. Математика
5. Изобразително изкуство 5. Математика 5. Английски език
6. Изобразително изкуство 6. Английски език 6. Биология и здравно образование
  7. Час на класа 7. Час на класа
Вторник    
1. Английски език 1. Информационни технологии, I група 1. Български език и литература
2. Математика 2. Технологии и предприемачество 2. Български език и литература
3. Музика 3. Английски език 3. Информационни технологии
4. География и икономика 4. Български език и литература 4. Физическо възпитание и спорт
5. Технологии и предприемачество 5. История и цивилизации 5. Физика и астрономия
6. Технологии и предприемачество 6. Математика 6. История и цивилизации
7. Час на класа 7. Информационни технологии, II група 7. Спортни дейности
Сряда    
1. Български език и литература, ИУЧ 1. Музика 1. Английски език
2. История и цивилизации 2. Човекът и природата 2. Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт 3. Изобразително изкуство 3. Химия и опазване на околната среда
4. Български език и литература 4. Изобразително изкуство 4. Физическо възпитание и спорт
5. Английски език, ИУЧ 5. Български език и литература 5. Математика
6. Математика  6. Български език и литература 6. География и икономика
 7. Спортни дейности    
Четвъртък    
1. Компютърно моделиране и информационни технологии - I група 1. Български език и литература, ИУЧ 1. История и цивилизации, ИУЧ
2. Български език и литература 2. География и икономика 2. Английски език
3. Английски език 3. Математика 3. Биология и здравно образование
4. Математика 4. Български език и литература 4. Изобразително изкуство
5. Човекът и природата 5. Музика, ИУЧ 5. Изобразително изкуство
6. Физическо възпитание и спорт 6. Английски език 6. Математика
7. Компютърно моделиране и информационни технологии - II група    7. Музика, ИУЧ
Петък    
1. Компютърно моделиране и информационни технологии - I група  1. Човекът и природата 1. Български език и литература, ИУЧ
2. Английски език 2. Физическо възпитание и спорт 2. Математика
3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Физика и астрономия
4. История и цивилизации 4. Английски език 4. Технологии и предприемачество
5. Български език и литература 5. Математика 5. История и цивилизации
6. Музика 6. История и цивилизации 6. Български език и литература
7. Компютърно моделиране и информационни технологии - II група  7. Спортни дейности