неделя 16, май 2021г.
Седмично разписание

Седмично разписание

учебна 2020/2021 година

II учебен срок 

НАЧАЛЕН ЕТАП 
I II III IV
Понеделник
1. Математика 1. Математика 1. Български език и литература 1. Български език и литература
2. Български език и литература 2. Физическо възпитание и спорт 2. Български език и литература 2. Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Математика 3. Английски език
4. Технологии и предприемачество 4. Музика 4. Изобразително изкуство 4. ИУЧ – математика
5. Час на класа 5. ИУЧ – български език и литература 5. Изобразително изкуство 5. Физическо възпитание и спорт
  6. Час на класа 6. Час на класа 6. Час на класа
Вторник    
1. Околен свят 1. Околен свят 1. Човекът и обществото 1. Човекът и природата
2. Български език и литература 2. Английски език 2. Физическо възпитание и спорт 2. Български език и литература
3. Български език и литература 3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Български език и литература
4. Музика 4. Български език и литература 4. Английски език 4. Математика
5. ИУЧ – математика 5. Български език и литература 5. Математика 5. Музика
    6. ИУЧ – български език и литература 6. Спортни дейности
Сряда    
1. Български език и литература 1. ИУЧ – математика 1. Човекът и природата 1. Човекът и обществото
2. Български език и литература  2. Английски език 2. Български език и литература 2. Физическо възпитание и спорт
3. Математика 3. Български език и литература 3. Математика 3. Английски език
4. Музика 4. Изобразително изкуство 4. Английски език 4. Български език и литература
5. Спортни дейности 5. Изобразително изкуство 5. Физическо възпитание и спорт 5. Математика
    6. ФУЧ - приложни изкуства 6. Компютърно моделиране
Четвъртък    
1. Математика 1. Български език и литература 1. Човекът и обществото 1. Математика
2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Музика 2. Български език и литература
3. Изобразително изкуство 3. Математика 3. Английски език 3. Физическо възпитание и спорт
4. Изобразително изкуство 4. Музика 4. Физическо възпитание и спорт 4. Човекът и природата
5. ИУЧ - български език и литература 5. Спортни дейности 5. Български език и литература 5. ИУЧ - български език и литература
    6. Компютърно моделиране 6. Технологии и предприемачество
Петък    
1. ИУЧ – български език и литература 1. Математика 1. Български език и литература 1. Български език и литература
2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Български език и литература 2. Математика
3. Математика 3. Технологии и предприемачество 3. ИУЧ - математика 3. Английски език
4. Физическо възпитание и спорт 4. ИУЧ – български език и литература 4. Технологии и предприемачество 4. Музика
5. ФУЧ - приказен свят 5. ФУЧ - околен свят 5. Музика 5. Изобразително изкуство
    6. Спортни дейности 6. ФУЧ - информационни технологии

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
V VI VII
Понеделник
1. Български език и литература 1. География и икономика 1. Английски език
2. Български език и литература 2. Английски език 2. Музика
3. Математика 3. Човекът и природата 3. География и икономика
4. Човекът и природата 4. Физическо възпитание и спорт 4. Математика
5. Изобразително изкуство 5. Математика 5. Български език и литература
6. Изобразително изкуство 6. Музика 6. Биология и здравно образование
  7. Час на класа 7. Час на класа
Вторник    
1. Музика 1. Английски език 1. Информационни технологии
2. Математика 2. Човекът и природата 2. Български език и литература
3. Английски език 3. Математика 3. Български език и литература
4. ИУЧ - математика 4. Български език и литература 4. Физика и астрономия
5. Технологии и предприемачество 5. История и цивилизации 5. Физическо възпитание и спорт
6. Технологии и предприемачество 6. Технологии и предприемачество 6. История и цивилизации
7. Час на класа 7. Спортни дейности  
Сряда    
1. ИУЧ - български език и литература 1. ИУЧ - български език и литература 1. Английски език
2. История и цивилизации 2. Човекът и природата 2. Български език и литература
3. Физическо възпитание и спорт 3. Изобразително изкуство 3. Химия и опазване на околната среда
4. Български език и литература 4. Изобразително изкуство 4. Физическо възпитание и спорт
5. Информационни технологии 5. Български език и литература 5. Математика
6. Математика  6. Музика 6. География и икономика
  7. ФУЧ - история и цивилизации 7. Спортни дейности
Четвъртък    
1. Английски език 1. ИУЧ - музика 1. ИУЧ - български език и литература
2. Български език и литература 2. География и икономика 2. Английски език
3. История и цивилизации 3. Математика 3. Биология и здравно образование
4. Математика 4. Български език и литература 4. Изобразително изкуство
5. Човекът и природата 5. Български език и литература 5. Изобразително изкуство
6. Физическо възпитание и спорт 6. Английски език 6. Математика
7. ФУЧ - музика    7. ИУЧ - математика 
Петък    
1. Музика 1. Информационни технологии 1. ИУЧ - български език и литература
2. Английски език 2. Физическо възпитание и спорт 2. Математика
3. Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература 3. Физика и астрономия
4. География и икономика  4. Английски език 4. Технологии и предприемачество
5. Български език и литература 5. Математика 5. История и цивилизации
6. ИУЧ - математика 6. История и цивилизации 6. Български език и литература
7. Спортни дейности   7. ФУЧ - музика