петък 18, юни 2021г.
Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ

УЧЕБНА  2020 – 2021  ГОДИНА

І. Учебни занятия

Учебен час

Начало

Край

І – ІІ клас

ІІІ – ІV клас

V – VІІ клас

1.

8.00 ч.

8.35 ч.

8.40 ч.

8.40 ч.

2.

8.50 ч.

9.25 ч.

9.30 ч.

9.30 ч.

3.

9.50 ч.

10.25 ч.

10.30 ч.

10.30 ч.

4.

10.40 ч.

11.15 ч.

11.20 ч.

11.20 ч.

5.

11.30 ч.

12.05 ч.

12.10 ч.

12.10 ч.

6.

12.20 ч.

-

13.00 ч.

13.00 ч.

7.

13.10 ч.

-

-

13.50 ч.


  Голямо междучасие – след втория учебен час
 

 

ІІ .  Учебни занятия  на  групите за целодневна организация на учебния ден

            ГЦОУД 1 - Начален етап: Понеделник – Петък

            1. 12.05 ч. – 12.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

            2. 12.40 ч. – 13.15 ч. – организиран отдих и физическа активност

            3. 13.15 ч. – 13.50 ч. – самоподготовка

            4. 14.00 ч. – 14.35 ч. – самоподготовка

            5. 14.45 ч. – 15.20 ч. – занимания по интереси

            6. 15.30 ч. – 16.05 ч. – занимания по интереси

 

           ГЦОУД  -  Начален етап: Понеделник – Петък

          1. 13.00 ч. – 13.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

          2. 13.40 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и физическа активност

          3. 14.20 ч. – 15.00 ч. – самоподготовка

          4. 15.05 ч. – 15.45 ч. – самоподготовка

          5. 15.50 ч. – 16.30 ч. – занимания по интереси

          6. 16.35 ч. – 17.15 ч. – занимания по интереси

 

          ГЦОУД 3  -  Прогимназиален етап: Понеделник – Петък

         1. 13.00 ч. – 13.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

         2. 13.40 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и физическа активност

         3. 14.20 ч. – 15.00 ч. – самоподготовка

         4. 15.05 ч. – 15.45 ч. – самоподготовка

         5. 15.50 ч. – 16.30 ч. – занимания по интереси

         6. 16.35 ч. – 17.15 ч. – занимания по интереси

 

Дежурни служители:

Понеделник - Красимира Димитрова, Сашо Стоянов, Росица Цветкова

Вторник - Елена Костова, Ненка Маринска, Радослав Александров

Сряда - Юлия Малкетова, Натиса Цветанова, Ивалина Асенова

Четвъртък – Маргарита Пивоварчик, Татяна Тотова, Теодора Тодорова

Петък – Анелия Богданова, Величка Декова, Лидия Николова