вторник 28, май 2024г.
Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - VII клас

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2024 г. – втори задължителен ДЗИ
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII 

Дни за провеждане на НВО в VII клас
19.06.2024 г. 
– НВО по БЕЛ

21.06.2024 г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – за учениците от I - VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

29.05.2024 г. - I - III клас
14.06.2024 г. – IV - VI клас 
28.06.2024 г. – VII клас