неделя 16, май 2021г.
Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г. – междусрочна - за учениците от VII клас
17.02.2021 г. – междусрочна - за учениците от IV - VI клас
24.02.2021 г. – междусрочна - за учениците от I - III клас

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - VII клас

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – Държавен зрелостен изпит по български език и литература
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас
16.06.2021 г. 
– НВО по БЕЛ

18.06.2021 г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – VII клас
18.02.2021 г. – IV - VI клас
25.02.2021 г. – I - III клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

23.06.2021 г. – I - III клас 
30.06.2021 г. – IV - VII клас