сряда 10, август 2022г.
Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - VII клас

Неучебни дни:

31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г. вкл. - неучебни дни 
18.05.2022 г.
 – Държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас
14.06.2022 г. 
– НВО по БЕЛ

16.06.2022 г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – за учениците от I - VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г. - I - III клас
15.06.2022 г. – IV - VI клас 
30.06.2022 г. – VII клас