сряда 27, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 11.03.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Протокол №2/11.03.2020 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров приема предложен от училището план-прием за ученици в I и V клас за учебната 2020/2021 година.

Срок: 13.03.2020 г.

Отговорник: Зорница Илиева


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"