сряда 27, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 03.08.2016г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №1/03.08.2016 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров избира за протоколчик на заседанията си – госпожа Анфиса Пламенова.

2. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров избира за свой председател – госпожа Христина Антонова.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"