четвъртък 20, юни 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 13.03.2017г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №4/13.03.2017 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува избора на учебници и учебни комплекти за 2017/2018 учебна година.
Срок: 16.03.2017 г.
Оговорник: Детелина Бешовишка 


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"