сряда 27, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 19.02.2018г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №1/19.02.2018 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува избора на учебници и учебни комплекти за първи клас за 2018/2019 учебна година.

Срок: 22.02.2018 г.

Отговорник: Детелина Бешовишка


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"