събота 13, юли 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 15.03.2023г.
Кратък текст на съобщението:

Протокол №1/14.03.2023 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров приема предложен от училището план-прием за ученици в I и в V клас за учебната 2023/2024 година.

Срок: 15.03.2023 г.

Отговорник: Зорница Илиева

 

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува избора на учебни комплекти за I и II клас и учебници за V и VI клас за учебната 2023/2024 година.

Срок: 15.03.2023 г.

Отговорник: Зорница Илиева


Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Завеждащ "Административна служба"