сряда 27, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 24.07.2018г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №3/24.07.2018 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува избора на учебни комплекти за трети клас и учебници за седми клас за 2018/2019 учебна година.

Срок: 27.07.2018 г.

Отговорник: Детелина Бешовишка


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"