сряда 27, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 03.09.2018г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №4/03.09.2018 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува училищните учебни планове за I, II, III, V, VI и VII клас за 2018/2019 учебна година.

Срок: 05.09.2018 г.

Отговорник: Детелина Бешовишка


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"