сряда 27, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 12.09.2023г.
Кратък текст на съобщението:

Структура на Обществения съвет


Съдържание на съобщението:

 

СТРУКТУРА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с. ОСТРОВ

Име Фамилия Позиция Квота Email / Телефон
Анелия Ицова Председател Родител  0893918738
Гинка Чобанова - Русинова Член Представител на финансиращия орган  0897951380
Лиляна Маринова Член Родител  0893897318
Светослава Иванова Член  Родител  0899039108
Сузана Славкова  Член  Родител  0878054281

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Специалист по информационно осигуряване