вторник 28, май 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 03.09.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Протокол №3/02.09.2019 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува училищните учебни планове за I, II, III, IV, V, VI и VII клас за учебната 2019/2020 година.

Срок: 03.09.2019 г.

Отговорник: Детелина Бешовишка


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"