събота 13, юли 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 11.09.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Структура на Обществения съвет 


Съдържание на съобщението:

 

СТРУКТУРА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с. ОСТРОВ

Име Фамилия Позиция Квота Email / Телефон
Зорница Илиева Председател Родител  
Габриела Велкова Член Представител на финансиращия орган  
Юлия Маринова Член Родител  
Мирослава Иванова Член  Родител  
Людмила Шишманова Член  Родител  
Маргарита Филипова  Член - резерва Родител  
Павлина Маринова Член - резерва Родител  

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"