вторник 28, май 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 16.09.2016г.
Кратък текст на съобщението:

РезÑ?лÑ?аÑ? Ñ? изобÑ?ажение за евÑ?опейÑ?ки Ñ?Ñ?Ñ?з лого Проект BG051РО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти"РезÑ?лÑ?аÑ? Ñ? изобÑ?ажение за еÑ?Ñ?


Съдържание на съобщението:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Всички педагогически специалисти от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров са преминали тематични обучения в няколко основни направления, полезни при практическото им прилагане в образователния процес.

Електронна платформа на проекта -> http://uchitel.mon.bg/


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап