събота 13, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 19.09.2016г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма "С грижа за всеки ученик"


Съдържание на съобщението:

Основно училище "Христо Ботев" с. Остров работи по Национална програма "С грижа за всеки ученик" - по модулите за начален и прогимназиален етап за осигуряване на допълнително обучение по български език и литература и по математика. 


Публикувано от:
Кременска, Лиляна
Старши учител по математика