четвъртък 20, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 18.09.2017г.
Кратък текст на съобщението:

1 Схема "Училищен плод"


Съдържание на съобщението:

В Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, учениците от начален етап I - IV клас, получават по график плодове по схемата "Училищен плод", дейността по която се реализира с подкрепата на Държавен фонд "Земеделие", с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Електронна платформа на схемата -> http://schoolfruit.dfz.bg/


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап