събота 13, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 19.10.2021г.
Кратък текст на съобщението:

Занимания по интереси през учебната 2021/2022 година


Съдържание на съобщението:

Пет групи за занимания по интереси стартираха дейността си през учебната 2021/2022 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров.

Три са ориентирани към STEM областите:

  • "Дигиталчета" с 8 ученици от 2. клас, с ръководител Сашо Стоянов, учител по математика
  • "Магията на числата" с 5 ученици от 3. клас, с ръководител Анелия Богданова, учител - начален етап
  • "Технотворчество" с 5 ученици от 6. клас и 2 ученици от 7. клас, с ръководител Татяна Тотова, старши учител по музика

Две са групите, които ще функционират в областите изкуства и гражданско образование:

  • "Краезнание" с 8 ученици от 5. клас, с ръководител Ненка Маринска, старши учител по история и цивилизации
  • "Арт мания" с 3 ученици от 5. клас, с 3 ученици от 6. клас и 2 ученици от 7. клас, с ръководител Натиса Цветанова, старши учител по български език и литература

Учениците ще имат възможност за изява на личностен и творчески потенциал, за демонстриране на сътвореното в групите, за публични изяви. 

Да си пожелаем успех и да вървим устремено напред!


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап