събота 13, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 29.06.2022г.
Кратък текст на съобщението:

Междуучилищни дейности за финализиране на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" - 29.06.2022 г. - Мизия


Съдържание на съобщението:

На 29 юни 2022 г. в гр. Мизия бе организирано мероприятие за финализиране на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех".

Участваха 100 ученици от 3 общини в област Враца - община Мизия, община Козлодуй и община Оряхово, заедно с директорите на училищата си и учителите, ръководители на групи за допълнително обучение по проекта.

Събитието бе открито от г-жа Галина Вълчанова, директор на Основно училище "Цанко Церковски" гр. Мизия, домакин на организираните от Регионалното управление на образованието - Враца междуучилищни дейности, за финализиране на изпълнението на проекта. Тя представи официалните гости - г-жа Валя Берчева, кмет на община Мизия, г-жа Ани Георгиева, старши експерт по природни науки и екология в РУО - Враца и г-жа Боряна Томова, главен счетоводител в РУО - Враца.

След тържествения старт, учениците бяха разделени в 3 зали, в които се проведоха тематични викторини - по български език и литература за учениците от община Козлодуй и община Мизия и по математика - за учениците от община Оряхово. 

Ръководител на математическата викторина от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров бе г-н Сашо Стоянов, учител по математика, а от Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Селановци - г-жа Полина Борисова, учител по математика. Стоянов представи презентация "Интересни факти за математиката, които може би .. не знаем" - публикувана като прикачен файл към това съобщение, а също така - и електронна кръстословица, която предизвика много положителни емоции, тъй като наложи и участието на педагогическите специалисти. Г-жа Борисова увлече публиката с викторина, провокираща логическото мислене и изискваща математически компетентности. В хода на викторината, екип от ученици от двете образователни институции имаше поставена задача - да конструира геометрични тела, които да опише и да обясни особеностите им. Поздравления, участниците в залата получиха от г-жа Лидия Николова, директор на училището в Остров и г-жа Гергана Янчева-Ценкова, директор на училището в Селановци.

За финал, всички гости в Мизия, станаха зрители на заключителен концерт, на който ученици от групите за допълнително обучение по проекта показаха своите таланти.

Екипът на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров изказва своята благодарност на организаторите на събитието от гр. Мизия и на териториалния екип за организация и управление на проекта от РУО - Враца, с ръководител - г-жа Лорета Колева, началник на институцията.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Александров, Радослав
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден