четвъртък 20, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 31.10.2016г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"


Съдържание на съобщението:

От 2016/2017 учебна година, Основно училище "Христо Ботев" с. Остров полчава финансиране по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки". Средствата, които се предоставят, са предназначени за закупуване на материали и пособия, които да бъдат ползвани за онагледяване на опитите и различни моменти от учебното съдържание по природни науки.


Прикачен файл:

Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки и екология