четвъртък 20, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 10.10.2022г.
Кратък текст на съобщението:

Занимания по интереси през учебната 2022/2023 година


Съдържание на съобщението:

Пет групи за занимания по интереси стартираха дейността си през учебната 2022/2023 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров.

Три са ориентирани към STEM областите:

  • "Мястото ни в природата" с 8 ученици от 1. клас, с ръководител Бистра Величкова, старши учител - начален етап
  • "Малки IT специалисти" със 7 ученици от 3. клас, с ръководител Сашо Стоянов, учител по математика
  • "Магията на числата" с 5 ученици от 4. клас, с ръководител Анелия Богданова, учител - начален етап

Две са групите, които ще функционират в областите гражданско образование и спорт:

  • "Краезнание" с 8 ученици от 6. клас, с ръководител Ненка Маринска, старши учител по история и цивилизации
  • "Олимпиец" с 7 ученици от 7. клас, с ръководител Татяна Тотова, старши учител по музика

Учениците ще имат възможност за изява на личностен и творчески потенциал, за демонстриране на сътвореното в групите, за участие в организирани състезания, за публични изяви. 

Успешна и интересна да е учебната година!


Публикувано от:
Величкова, Бистра
Старши учител - начален етап