вторник 26, септември 2023г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 18.12.2018г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Осигуряване на ученически шкафчета"


Съдържание на съобщението:

През месец декември 2018 г. Основно училище "Христо Ботев" с. Остров закупи 25 броя ученически шкафчета, част от средствата за които бяха предоставени от Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Осигуряване на ученически шкафчета".

Финансирането по различни национални програми и европейски проекти дава възможност за подобряване на материалната база, закупуване на различно оборудване, мебели и материали, полезни за ефективното провеждане на образователния процес в училището.

 


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап