вторник 28, май 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 28.03.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Проект "Еко-Алея"

  


Съдържание на съобщението:

На 28 март 2019 г. между Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и Сдружение "Първи юни" гр. Бяла Слатина, се подписа договор за изпълнение на проект "Еко-Алея", финансиран по Програма за малки проекти на сдружението с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Съгласно заложените дейности, част от двора на училището ще бъде облагороден и превърнат в място за отдих, което да разнообрази учебния процес. Еко-Алеята ще бъде използвана и за провеждане на уроци по природни науки, с цел формиране на навици и умения у учениците за целесъобразно поведение сред природата и опазване на нейния естествен вид.

През месеците юли и август предстои закупуването на необходимите материали, а в началото на 2019/2020 година проектът ще получи официалния си завършек и ще бъде открита новоизградената алея.


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор