вторник 26, септември 2023г.
Родители
Дата на публикуване: 21.09.2022г.
Съобщението е:
за изпълнение
Кратък текст на съобщението:

Инструктаж по безопасност на движението по пътищата за деца и родители, изготвен от Регионално управление на образованието - Враца


Съдържание на съобщението:

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете с прикачения към това съобщение файл, съдържащ инструктаж за безопасносто на движението по пътищата и да имате ангажимент по отношение значимостта на темата за безопасността на движението по пътищата.

Моля непрекъснато да напомняте на децата си, колко важно и отговорно трябва да е поведението им на пътя, с което да бъдете наш партньор във възпитаването и формирането на важни моменти от ценностната им система.

 

Приложение: инструктаж.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика