събота 13, юли 2024г.
Родители
Дата на публикуване: 04.01.2023г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Разяснителна кампания за опазване на личните данни на учениците


Съдържание на съобщението:

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че Комисията за защита на личните данни е разработила и публикувала на интернет сайта си специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни.

Особено внимание заслужават практическите съвети за защита на личните данни в онлайн среда.

Видеоклиповете и брошурите са достъпни на следния линк: https://www.cpdp.bg?p=pages&aid=65


Публикувано от:
Маринска, Ненка
Длъжностно лице по защита на личните данни