събота 13, юли 2024г.
Родители
Дата на публикуване: 05.07.2023г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Провеждане на кампания за безплатен очен скрининг на деца и ученици до 18 годишна възраст


Съдържание на съобщението:

Уважаеми родители,

Фирма КWIAT организира ежегодни кампании, които са фокусирани върху различни аспекти на очното здраве за деца и възрастни. През изминалите десет години кампаниите са се реализирали с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на здравеопазването, както и със съдействието на социално отговорни компании и неправителствени организации. През 2023 г. кампанията за безплатен очен скрининг на деца и ученици до 18 годишна възраст ще се проведе през месеците септември и октомври, като родителите ще могат да получат допълнителна информация на електронната страница на КWIAT (www.kwiat.bg).

При допълнителни въпроси - може да ги отправите към г-жа Т. Тодорова, медицинска сестра, г-жа И. Асенова, образователен медиатор и към класните ръководители.

При наличие на допълнителна информация, тя ще бъде сведена до Вас чрез съобщение в този раздел на сайта на училището.


Публикувано от:
Тодорова, Теодора
Медицинска сестра