събота 13, юли 2024г.
Родители
Дата на публикуване: 29.08.2023г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

На вниманието на родителите на учениците, които през учебната 2023/2024 година ще са в 4. и в 7. клас


Съдържание на съобщението:

Уважаеми родители,

В раздел "Ученици", подраздел "Национално външно оценяване" на този сайт, може да намерите Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2023/2024 година.

В документа са описани датите и дейностите за провеждане на НВО през предстоящата учебна година.


Публикувано от:
Райнли, Силвия
Учител по английски език