четвъртък 20, юни 2024г.
Конкурси, олимпиади и състезания
Дата на публикуване: 29.06.2023г.
Кратък текст на съобщението:

Конкурс от Danube Art Master 2023


Съдържание на съобщението:

Уважаеми ученици,

Присъединете се към конкурса Danube Art Master 2023!
Съвместно организиран от Глобалното партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и
Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR), този конкурс насърчава децата да имат по-отблизо
поглед към местната си река и да разсъждават върху това, какво означава околната среда за тях и да създадат
оригинални произведения на изкуството във връзка с отпразнуването в региона. Деца от всички училища,
неправителствени организации, клубове, детски центрове или асоциации за деца в Дунавския басейн са поканени
да създадат произведение на изкуството и да вземат участие в конкурса „Дунавски майстор на изкуствата“, който
от 2004 г. обединява хиляди деца в целия басейн на река Дунав. Конкурсът не само обединява децата от Дунавския
регион, но ги обучава за присъщата стойност и значение на реката и им дава възможност да коментират бъдещето
на тяхната околна среда.

Конкурсни категории

По традиция ще има три категории, в които състезателите могат да представят своите творения. 
Това са
произведение на изкуството, фотография и видео. Те са допълнително разделени на под категории за юноши (6 
11 години) и тийнейджъри (12  18 години). Няма ограничения в рамките на трите категории по отношение на стила
т.е. творението може да се състои от статуи, бижута, дрехи, колажи и др. Състезанието е ограничено само по
креативност и време.

Участниците трябва да са от държава в Дунавския басейн (Германия, Австрия, Република Чехия, Словакия,

Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна).

Участниците могат да се присъединят индивидуално, като клас или група. Състезанието ще се проведе на
две нива: национално и международно. След като бъдат избрани на национално ниво, националните победители
ще се състезават на международно ниво.

Три категории: произведение на изкуството, фотография, карта

Специфични изисквания:

 Произведение на изкуството - трябва да бъде създадено с естествени речни материали. Например,
скулптура, колаж, мода
&бижута и т.н. Рисунки и картини не се приемат. Минималният размер на
снимките на създаденото произведение на изкуството е 150 DPI и 3 мегабайта.

 Фотография  трябва да изобразява живота край р. Дунав или специфични дейности на
художника/художниците. Вместо създадено произведение на изкуството, категорията фотография се
фокусира върху пърформанс изкуство или специфична ситуация, наблюдавана в басейна на река
Дунав
 (било то залез над реката или град; хора, които се наслаждават или празнуват край Дунав или
красива част от реката
). Няма граници за творчеството. Минималният размер на снимките е 150 DPI
и 3 мегабайта.

 Видеоклип - не трябва да бъде по-дълъг от 1 минута. Може да бъде записан с камера или смартфон.
Няма ограничение за темата на направеното видео
 (от песни и изпълнения до репортажи за реката),
но напълно анимирани видеоклипове няма да бъдат приети. Моля, имайте предвид, че за
международно участие в конкурса се изискват субтитри на английски език, но такова изискване за
участие на национално ниво няма. За тази цел предлагаме да използвате ShotCut.

Всички снимки и видеоклипове трябва да се изпращат на националния координатор.

Крайният срок за подаване към националния координатор е 31 октомври 2023.

Национален координатор: GWP-Bulgaria (galiabardarska@gmail.com, 0887 602672)

Избор на победител
На национално ниво

На национално ниво комисия ще оценява различните форми на изкуство. Предложено е следното
разпределение на отделните категории на национално ниво:

1. Произведение на изкуството: а) юноши: 6-11 г.; б) тийнейджъри: 12-18 г.;

2. Фотография: а) юноши: 6-11 г.; б) тийнейджъри: 12-18 г.;

3. Видеоклип: а) юноши: 6-11 г.; б) тийнейджъри: 12-18 г.

Националните награди варират в различните държави и участниците се насърчават да се свържат с
координатора на своята страна за подробности. 10-те броя на топ националните творения ще бъдат публикувани в
официалния акаунт във Facebook на конкурса.

На международно ниво

На международно ниво един национален победител от юношите и един национален победител от
тийнейджърите в трите категории ще бъде оценен от международно жури, което е съставено от националните
представители на всички държави от ICPDR. За преценката текстовите или други подсказки относно произхода на
националното произведение на изкуството ще бъдат редактирани, за да се улесни неутралната оценка. Решението
на съдиите е окончателно и създателят (ите) на избраното творение ще бъде сертифициран/награден като
 Danube
Art Master 2023
.

За повече информация - тук


Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по обществени науки и гражданско образование