петък 18, юни 2021г.
Целодневна организация на учебния ден
Дата на публикуване: 28.08.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19


Съдържание на съобщението:

Уважаеми ученици,

Предвид ситуацията, пред която е изправена образователната система - да опази здравето на учениците в условията на епидемия от COVID-19, както и предвид възможното възникване на необходимост от дистанционно обучение в електронна среда, в прикачения файл прилагам Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19, с които моля да се запознаете.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Малкетова, Юлия
Старши учител - начален етап