петък 18, юни 2021г.
Целодневна организация на учебния ден
Дата на публикуване: 09.09.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година


Съдържание на съобщението:

 Учебни занятия на групи за ЦОУД

 

            ГЦОУД 1 - Начален етап: Понеделник – Петък

 1. 05 ч. – 12.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 40 ч. – 13.15 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 15 ч. – 13.50 ч. – самоподготовка
 4. 00 ч. – 14.35 ч. – самоподготовка
 5. 45 ч. – 15.20 ч. – занимания по интереси
 6. 30 ч. – 16.05 ч. – занимания по интереси

 

           ГЦОУД 2  -  Начален етап: Понеделник – Петък

 1. 00 ч. – 13.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 40 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 20 ч. – 15.00 ч. – самоподготовка
 4. 05 ч. – 15.45 ч. – самоподготовка
 5. 50 ч. – 16.30 ч. – занимания по интереси
 6. 35 ч. – 17.15 ч. – занимания по интереси

 

          ГЦОУД 3  -  Прогимназиален етап: Понеделник – Петък

 1. 00 ч. – 13.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 40 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 20 ч. – 15.00 ч. – самоподготовка
 4. 05 ч. – 15.45 ч. – самоподготовка
 5. 50 ч. – 16.30 ч. – занимания по интереси
 6. 35 ч. – 17.15 ч. – занимания по интереси

Прикачен файл:

Публикувано от:
Цветкова, Росица
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден