петък 18, юни 2021г.
Целодневна организация на учебния ден
Дата на публикуване: 09.09.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година


Съдържание на съобщението:
  1. Група за целодневна организация на учебния ден 1 (1. и 2. клас) – Росица Цветкова, старши учител в група за целодневна организация на учебния ден
  2. Група за целодневна организация на учебния ден 2 (3. и 4. клас) – Радослав Александров, учител в група за целодневна организация на учебния ден
  3. Група за целодневна организация на учебния ден 3 (5., 6. и 7. клас):

       - 3.1 (понеделник) – Натиса Цветанова, старши учител по български език и литература

       - 3.2 (вторник) – Татяна Тотова, старши учител по музика

       - 3.3 (сряда) – Сашо Стоянов, учител по математика

       - 3.4 (четвъртък) – Елена Костова, старши учител по природни науки

       - 3.5 (петък) – Ненка Маринска, старши учител по история и цивилизации

 

 


Публикувано от:
Александров, Радослав
Учител в група за целодневна организация на учебния ден