четвъртък 20, юни 2024г.
Целодневна организация на учебния ден
Дата на публикуване: 21.09.2023г.
Кратък текст на съобщението:

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2023/2024 година


Съдържание на съобщението:
  1. Група за целодневна организация на учебния ден 1 (1. и 2. клас) – Маргарита Филипова, учител в група за целодневна организация на учебния ден
  2. Група за целодневна организация на учебния ден 2 (3. и 4. клас) – Деница Цветанова, учител в група за целодневна организация на учебния ден
  3. Група за целодневна организация на учебния ден 3 (5., 6. и 7. клас) - Радослав Александров, старши учител в група за целодневна организация на учебния ден

Публикувано от:
Филипова, Маргарита
Учител в група за целодневна организация на учебния ден