събота 13, юли 2024г.
Кариерно ориентиране
Дата на публикуване: 11.04.2022г.
Кратък текст на съобщението:

11.04.2022 г. - Среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развитие на населеното място в микроикономически план 


Съдържание на съобщението:

Съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и Плана на комисията по професионално ориентиране в образователната институция - за учебната 2021/2022 година, на 11.04.2022 г. се проведе поредна среща с местно лице - от с. Остров, реализирало успешен собствен бизнес на територията на населеното място - в сферата на търговията.

Гост-лектор бе г-жа Марина Луканова, собственик на един от първите, функциониращи и до днес, хранителни магазини на територията на селото ни.

Госпожа Луканова разказа подробно на ученици от прогимназиален етап как се създава магазин, какви са разликите между времето, в което тя е започнала да се занимава със своя бизнес и днес, когато множество от процедурите са по-улеснени, включително и поради навлизането на компютрите в практиката. Разясни смисъла на понятието "капитал", което се изучава по учебния предмет математика, като поясни, че множеството от знанията, които получават по време на обучението си в училище, са повече от приложими в житейската им практика след завършване на етап от образованието им.

Учениците с интерес слушаха разказа на човек с дългогодишен опит, споделящ интригуващи факти от не много близкото за учениците минало, когато е стартирал бизнесът му.

Госпожа Тотова, старши учител по музика, преподаваща и учебния предмет технологии и предприемачество и господин Стоянов, учител по математика - членове на комисията, задаваха интересни въпроси на своя гост, чрез които да насочат вниманието на учениците си към важността на това да бъдат образовани и да осъзнаят приложимостта на изучаваното от тях учебно съдържание и компетентностите, които следва да имат изградени, при завършване на училище, с цел да бъде по-висок шансът им за успешна реализация на пазара на труда, а защо не - и като предприемачи.

 

Училищната комисия по професионално ориентиране сърдечно благодари на своя гост за участието и проявената готовност да разкаже за извървения път при изграждането и утвърждаването на личен бизнес. С тази планирана среща с местно лице, преподавателите, ангажирани с дейности по професионално ориентиране, още веднъж показаха на обучаемите, че образованието, уменията и мотивацията за успех са неизменни спътници по пътя към успеха, по който учителите изпращат с трепет в сърцето своите ученици.

   


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика