събота 03, юни 2023г.
Раздел "Декларации по чл.220 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование"
ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.220, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че има прикачен файл), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Длъжност Име и фамилия Дата на подаване вх. №
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров 19.09.2022г. 17/19.09.2022 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Маргарита Пивоварчик 19.09.2022г. 16/19.09.2022 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова 19.09.2022г. 15/19.09.2022 г.
Учител по математика Сашо Стоянов 19.09.2022г. 14/19.09.2022 г.
Старши учител по история и цивилизации Ненка Маринска 19.09.2022г. 13/19.09.2022 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова 19.09.2022г. 12/19.09.2022 г.
Учител - начален етап Анелия Богданова 19.09.2022г. 11/19.09.2022 г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова 19.09.2022г. 10/19.09.2022 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова 19.09.2022г. 9/19.09.2022 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров 16.09.2021г. 17/16.09.2021 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Росица Цветкова 16.09.2021г. 16/16.09.2021 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова 16.09.2021г. 15/16.09.2021 г.
Старши учител по природни науки и екология инж. Елена Костова 16.09.2021г. 14/16.09.2021 г.
Старши учител по история и цивилизации Ненка Маринска 16.09.2021г. 13/16.09.2021 г.
Учител по математика Сашо Стоянов 16.09.2021г. 12/16.09.2021 г.
Старши учител по английски език Величка Декова 16.09.2021г. 11/16.09.2021 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова 16.09.2021г. 10/16.09.2021 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Маргарита Пивоварчик 16.09.2021г. 9/16.09.2021 г.
Учител - начален етап Анелия Богданова 16.09.2021г. 8/16.09.2021 г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова 16.09.2021г. 7/16.09.2021 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова 16.09.2021г. 6/16.09.2021 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова 16.09.2020г. 16/16.09.2020 Г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова 16.09.2020г. 15/16.09.2020 Г.
Учител - начален етап Анелия Богданова 16.09.2020г. 14/16.09.2020 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров 16.09.2020г. 13/16.09.2020 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Росица Цветкова 16.09.2020г. 12/16.09.2020 г.
Старши учител по история и цивилизации Ненка Маринска 16.09.2020г. 11/16.09.2020 г.
Старши учител по английски език Величка Декова 16.09.2020г. 10/16.09.2020 г.
Старши учител по природни науки и екология инж. Елена Костова 16.09.2020г. 9/16.09.2020 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова 16.09.2020г. 8/16.09.2020 г.
Учител по математика Сашо Стоянов 16.09.2020г. 7/16.09.2020 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Маргарита Пивоварчик 16.09.2020г. 6/16.09.2020 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова 15.09.2020г. 5/15.09.2020 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров 19.09.2019г. 21/19.09.2019 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Росица Цветкова 19.09.2019г. 20/19.09.2019 г.
Старши учител по история и цивилизации Ненка Маринска 19.09.2019г. 19/19.09.2019 г.
Старши учител по английски език Величка Декова 19.09.2019г. 18/19.09.2019 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова 19.09.2019г. 17/19.09.2019 г.
Учител по математика Сашо Стоянов 19.09.2019г. 16/19.09.2019 г.
Старши учител по природни науки и екология инж. Елена Костова 19.09.2019г. 15/19.09.2019 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова 19.09.2019г. 14/19.09.2019 г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова 19.09.2019г. 13/19.09.2019 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова 19.09.2019г. 12/19.09.2019 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Маргарита Пивоварчик 19.09.2019г. 11/19.09.2019 г.
Учител - начален етап Анелия Богданова 19.09.2019г. 10/19.09.2019 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова 20.09.2018г. 32/20.09.2018 г.
Учител - начален етап Анелия Богданова 19.09.2018г. 23/19.09.2018 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров 19.09.2018г. 20/19.09.2018 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Росица Цветкова 19.09.2018г. 19/19.09.2018 г.
Старши учител по история и цивилизации Ненка Маринска 19.09.2018г. 18/19.09.2018 г.
Старши учител по английски език Величка Декова 19.09.2018г. 17/19.09.2018 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова 19.09.2018г. 16/19.09.2018 .
Учител по математика Сашо Стоянов 19.09.2018г. 15/19.09.2018 г.
Старши учител по природни науки и екология инж. Елена Костова 19.09.2018г. 14/19.09.2018 г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова 19.09.2018г. 13/19.09.2018 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова 19.09.2018г. 12/19.09.2018 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Маргарита Пивоварчик 19.09.2018г. 11/19.09.2018 г.