четвъртък 20, юни 2024г.
Раздел "Декларации по чл.220 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование"
ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.220, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че има прикачен файл), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Длъжност Име и фамилия За коя учебна година е Дата на подаване вх. №
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 22/19.09.2023 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден Деница Цветанова Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 24/19.09.2023 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден Маргарита Филипова Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 23/19.09.2023 г.
Учител по английски език Силвия Райнли Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 14/19.09.2023 г.
Старши учител по обществени науки и гражданско образование Ненка Маринска Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 21/19.09.2023 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 20/19.09.2023 г.
Старши учител по математика инж. Гергана Янчева - Ценкова Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 19/19.09.2023 г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 18/19.09.2023 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 17/19.09.2023 г.
Старши учител - начален етап Бистра Величкова Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 16/19.09.2023 г.
Учител - начален етап Анелия Богданова Учебна 2022/2023 година 19.09.2023г. 15/19.09.2023 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров Учебна 2021/2022 година 19.09.2022г. 17/19.09.2022 г.
Старши учител - начален етап Маргарита Пивоварчик Учебна 2021/2022 година 19.09.2022г. 16/19.09.2022 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова Учебна 2021/2022 година 19.09.2022г. 15/19.09.2022 г.
Учител по математика Сашо Стоянов Учебна 2021/2022 година 19.09.2022г. 14/19.09.2022 г.
Старши учител по обществени науки и гражданско образование Ненка Маринска Учебна 2021/2022 година 19.09.2022г. 13/19.09.2022 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова Учебна 2021/2022 година 19.09.2022г. 12/19.09.2022 г.
Учител - начален етап Анелия Богданова Учебна 2021/2022 година 19.09.2022г. 11/19.09.2022 г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова Учебна 2021/2022 година 19.09.2022г. 10/19.09.2022 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова Учебна 2021/2022 година 19.09.2022г. 9/19.09.2022 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 17/16.09.2021 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Росица Цветкова Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 16/16.09.2021 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 15/16.09.2021 г.
Старши учител по природни науки и екология инж. Елена Костова Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 14/16.09.2021 г.
Старши учител по обществени науки и гражданско образование Ненка Маринска Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 13/16.09.2021 г.
Учител по математика Сашо Стоянов Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 12/16.09.2021 г.
Старши учител по английски език Величка Декова Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 11/16.09.2021 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 10/16.09.2021 г.
Старши учител - начален етап Маргарита Пивоварчик Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 9/16.09.2021 г.
Учител - начален етап Анелия Богданова Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 8/16.09.2021 г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 7/16.09.2021 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова Учебна 2020/2021 година 16.09.2021г. 6/16.09.2021 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 16/16.09.2020 Г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 15/16.09.2020 Г.
Учител - начален етап Анелия Богданова Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 14/16.09.2020 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 13/16.09.2020 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Росица Цветкова Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 12/16.09.2020 г.
Старши учител по обществени науки и гражданско образование Ненка Маринска Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 11/16.09.2020 г.
Старши учител по английски език Величка Декова Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 10/16.09.2020 г.
Старши учител по природни науки и екология инж. Елена Костова Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 9/16.09.2020 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 8/16.09.2020 г.
Учител по математика Сашо Стоянов Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 7/16.09.2020 г.
Старши учител - начален етап Маргарита Пивоварчик Учебна 2019/2020 година 16.09.2020г. 6/16.09.2020 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова Учебна 2019/2020 година 15.09.2020г. 5/15.09.2020 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 21/19.09.2019 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Росица Цветкова Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 20/19.09.2019 г.
Старши учител по обществени науки и гражданско образование Ненка Маринска Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 19/19.09.2019 г.
Старши учител по английски език Величка Декова Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 18/19.09.2019 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 17/19.09.2019 г.
Учител по математика Сашо Стоянов Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 16/19.09.2019 г.
Старши учител по природни науки и екология инж. Елена Костова Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 15/19.09.2019 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 14/19.09.2019 г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 13/19.09.2019 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 12/19.09.2019 г.
Старши учител - начален етап Маргарита Пивоварчик Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 11/19.09.2019 г.
Учител - начален етап Анелия Богданова Учебна 2018/2019 година 19.09.2019г. 10/19.09.2019 г.
Старши учител по български език и литература Натиса Цветанова Учебна 2017/2018 година 20.09.2018г. 32/20.09.2018 г.
Учител - начален етап Анелия Богданова Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 23/19.09.2018 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Радослав Александров Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 20/19.09.2018 г.
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Росица Цветкова Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 19/19.09.2018 г.
Старши учител по обществени науки и гражданско образование Ненка Маринска Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 18/19.09.2018 г.
Старши учител по английски език Величка Декова Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 17/19.09.2018 г.
Старши учител по музика Татяна Тотова Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 16/19.09.2018 .
Учител по математика Сашо Стоянов Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 15/19.09.2018 г.
Старши учител по природни науки и екология инж. Елена Костова Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 14/19.09.2018 г.
Старши учител - начален етап Юлия Малкетова Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 13/19.09.2018 г.
Главен учител - начален етап Красимира Димитрова Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 12/19.09.2018 г.
Старши учител - начален етап Маргарита Пивоварчик Учебна 2017/2018 година 19.09.2018г. 11/19.09.2018 г.