събота 13, юли 2024г.

12.06.2023 г. - Междуинституционален форум „Как да бъдем максимално ефективни, когато сме изправени пред нерешима ситуация? Или за това - да умеем да се мултиплицираме - за всяко дете/ученик“