събота 13, юли 2024г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
29.06.2019г.

На 24.01.2019 г. съгласно Годишния план за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров в Център за обществена подкрепа гр. Оряхово се проведе междуинституционален уъркшоп "Методи и форми за превенция на агресията", иницииран от Училищния координационен съвет за противодействие на агресията сред децата и учениците в училището. Акцент в проведеното мероприятие бе поставен върху споделянето на добри практики от всяка от участвалите институции на територията на община Оряхово, ангажирани в областта на възпитанието и обучението на подрастващите.

файл №1

29.06.2019г.

Съгласно Годишния план за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, в периода 21.01.2019 г. - 22.01.2019 г. с учениците от прогимназиален етап се проведе тематичен семинар "Аз в киберсвета", организиран от класните им ръководители. Една от залегналите цели бе проследяването на развитието на дигиталните компетенции на учениците, които показаха едно добро ниво на познания в тази област.

файл №1

20.12.2018г.

На 20 декември 2018 г. учениците от Училищния ученически съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров с ръководител г-жа Анелия Богданова - начален учител, донесоха положителни емоции на всички, тъй като бяха посланиците на Дядо Коледа. Всеки от класовете в училището получи тематичен празничен подарък, ръчно изработена елха и чудесна коледна приказка, майсторски илюстрирана от децата в съвета. По тяхна инициатива коледна музика огласяше коридорите на училището.

Повече информация:

http://oy-ostrov.eu/gallery/show/id/140 17.12.2018г.

На 17.12.2018 г. съгласно годишния план за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров с родителите на учениците от 6 клас се проведе тематичен уъркшоп "Да превърнем смартфона от приятна в полезна "играчка". Ученици, родители и колеги установиха полезни за себе си моменти относно ефективната употреба на телефоните с учебна цел. Акцент бе поставен и върху дигитализацията на учебния процес и мястото на смартфоните в нея. 

Повече информация:

http://oy-ostrov.eu/news/read/id/121  

файл №1
файл №2
29.06.2019г.

29.11.2018 г. - Кръгла маса „ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – КРАЧКА КЪМ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТРАЙНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ“. Участие взеха всички поканени родители от двете населени места с. Остров и с. Галово, учители, образователният медиатор, НЧ "Развитие - 1903", СУН "Отец Паисий - 1932", директорът на ДГ "Слънчице", представители на Обществения съвет към училището.

Повече информация:

http://oy-ostrov.eu/news/read/id/116<

файл №1
файл №2