сряда 29, юни 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 09.12.2021г.

Включване на второкласниците в националната седмица на четенето 2021 г.

Дата на публикуване: 08.12.2021г.

08.12.2021 г. "Книгите са наши приятели" - участие на учениците от ГЦОУД 1 в дейности, свързани с Националната седмица на четенето

Дата на публикуване: 07.12.2021г.

Участие на учениците от 3. клас в ежегодните дейности, свързани с Националната седмица на четенето

Дата на публикуване: 06.12.2021г.

Стартиране на дейности през учебната 2021/2022 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. 

Дата на публикуване: 03.12.2021г.

Когато куклите оживяват ... етюди с кукли - марионетки на 2. клас, с класен ръководител Юлия Малкетова, старши учител - начален етап