вторник 17, май 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 16.12.2021г.

Коледна изненада от Училищния ученически съвет

Дата на публикуване: 15.12.2021г.

Бинарен урок "Зимни пейзажи" в 6. клас - 15.12.2021 г.

Дата на публикуване: 13.12.2021г.

Национална седмица на четенето - съвместна инициатива с родителите на 2. клас

Дата на публикуване: 10.12.2021г.

Здравна беседа с ученици от прогимназиален етап

Дата на публикуване: 10.12.2021г.

Участие на учениците от група за целодневна организация на учебния ден 2 в мероприятие, свързано с Националната седмица на четенето 2021 г.