вторник 17, май 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 10.12.2021г.

Програма на реализираните дейности в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров във връзка с Националната седмица на четенето - 2021 г. и в изпълнение на Плана за дейността на институцията за учебната 2021/2022 година

Дата на публикуване: 10.12.2021г.

Включване на първокласниците в националната седмица на четенето 2021 г.

Дата на публикуване: 09.12.2021г.

Включване на второкласниците в националната седмица на четенето 2021 г.

Дата на публикуване: 08.12.2021г.

08.12.2021 г. "Книгите са наши приятели" - участие на учениците от ГЦОУД 1 в дейности, свързани с Националната седмица на четенето

Дата на публикуване: 07.12.2021г.

Участие на учениците от 3. клас в ежегодните дейности, свързани с Националната седмица на четенето