понеделник 29, ноември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 29.04.2021г.
Кратък текст на новината:

29.04.2021 г. - тематична среща с родители "По пътя към успеха"


Съдържание на новината:

На 29 април 2021 г., съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и Плана на комисията за професионално ориентиране за учебната 2020/2021 година, се проведе тематична среща "По пътя към успеха", участие в която взеха родители на ученици от 6. и 7. клас, директорът на училището г-жа Лидия Николова и Сашо Стоянов - учител по математика.

Организатор на събитието е г-жа Татяна Тотова, старши учител по музика, която представи презентация по темата и видео, описващо как можем да постигнем успех, когато наистина го искаме.

Още веднъж в хода на онлайн срещата се акцентира върху ролята на партньорството между родителската и училищната общност за постигане на желани резултати.

Участниците дискутираха своите роли в изграждането на успешната личност - такава, в каквато се надяваме да се превърне всяко от децата.

Материалите от срещата са публикувани в раздел "Добри практики" и раздел "Учебни ресурси", секция "Инициативи, мероприятия" и секция "Родители".


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика