вторник 17, май 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 13.05.2021г.
Кратък текст на новината:

13 май 2021 г. - Ден на ученическото самоуправление през учебната 2020/2021 година


Съдържание на новината:

На 13 май 2021 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров бе осъществен ден на ученическото самоуправление, организиран от Училищния ученически съвет, ръководен от г-жа Анелия Богданова, учител - начален етап.

Участниците в съвета заместиха в определени часове учителите в училището, поемайки функциите им не само на преподаващи, но и на класни ръководители, дежурни учители, директор и медицинска сестра.
Г-ца Галя Николова от пети клас влезе в ролята на учител - начален етап, преподавайки математика на най-малките ученици - първокласниците, замествайки своята първа класна ръководителка - г-жа Юлия Малкетова, старши учител - начален етап.
Г-ца Никол Маринова, също от пети клас, пое задължението на учител - начален етап, преподавайки български език и литература във втори клас, чийто класен ръководител бе за един ден, отговорно изпълнявайки мисията си, като замести в часа за четене г-жа Анелия Богданова, учител - начален етап.
В трети клас, часът по четене бе проведен от г-ца Тереза Михайлова, на която се падна и ролята на дежурен за деня учител, съгласно графика за дежурство на служителите, поемайки задълженията на своя класен ръководител - г-жа Маргарита Пивоварчик, старши учител - начален етап.
На мястото на г-жа Красимира Димитрова, главен учител - начален етап, в четвърти клас урокът по технологии и предприемачество бе проведен от г-н Бисер Весков, също главен учител - начален етап в деня на ученическото самоуправление.
Г-н Пламен Юлиев пък бе учител по математика, който замести в 5. клас г-н Сашо Стоянов, учител по математика, преподавайки не много сложните, но много интересни формули за трапеца.
Г-ца Лидия Филипова, ученичка от 7. клас и председател на ученическия съвет, отговорно пое функцията на директор на мястото на г-жа Лидия Николова, директор на образователната институция, както и на учител по география и икономика в 6. клас, където замести г-жа Ненка Маринска, старши учител по история и цивилизации.
При най-големите - седмокласниците, урокът по български език и литература, разширена подготовка, бе проведен от г-н Радостин Радков - също от седми клас, който замести г-жа Лидия Николова, която освен директор е и учител по български език и литература.
За здравето на учениците се грижи г-ца Миглена Мирославова, която изпълни ролята на медицинска сестра, на мястото на г-жа Теодора Тодорова, медицинска сестра в училището.
Денят бе наситен с положителни емоции, тъй като заместниците бяха приети с радост от своите съученици и умело проведоха своите уроци.
Екипът на училището отправя своите благодарности към организаторите - членове на УУС, които доказаха, че не случайно заемат своите места в ръководния ученически орган, действащ в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров.
Пожелаваме им бъдещи успехи и да са все така упорити!