сряда 10, август 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 26.11.2021г.
Кратък текст на новината:

Отбелязване на световния ден за възпоминание на жертвите в ПТП и дейности по БДП


Съдържание на новината:

В изпълнение на Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година, Плана на комисията на УК по БДП и Плана за действие за БДП - за 2021 г., на 25.11.2021 г., се отбеляза Световният ден за възпоминание на жертвите в ПТП.

За поредна година в училището се отдава почит и внимание към загиналите и пострадалите в пътно-транспортни произшествия.

При спазване на необходимите противоепидемични мерки, пред учениците от 7. клас Теодора Тодорова, медицинска сестра, представи презентация на тема "Най-честите наранявания при пътни катастрофи", която може да бъде намерена в раздел "Учебни ресурси", секция "Безопасност на движението". Г-жа Тодорова и участници от училищната комисия по БДП, включиха седмокласниците в решаване на казуси за безопасно поведение на улицата - по интересен начин, подходящ за възрастта им.

Присъстващите получиха информация за състоянието на пътнотранспортния травматизъм на територията на страната и в частност на общината. Данните бяха предоставени от Ц. Симеонов, ръководител на сектор "Пътен контрол" към Районно управление "Полиция" гр. Оряхово. Съвместната дейност е част от планирани дейности на Регионално управление на образованието - Враца.

Поставянето на акцент към дейностите по БДП, цели повишаване на информираността на учениците за възможните тежки последствия от неправилно и необмислено поведение на пътя.


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор